Základní škola

UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v nejbližších dnech budeme uzavírat hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí a věřte, že to pro nás nebude lehký úkol.

MŠMT vydalo metodický pokyn pro hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku, ze kterého budeme při uzavírání klasifikace vycházet.

Naše škola k tomuto hodnocení bude přistupovat podle pravidel daných naším školním řádem –  žáci si odnesou za výsledky své práce odpovídající známku.

Při uzavírání klasifikace  budeme postupovat v souladu se školským zákonem a s Doporučením MŠMT a ČŠI ze dne 5. 1. 2021. Pedagogové zohlední podklady z období prezenční výuky a též výsledky práce při distanční výuce. Dále přihlédnou i k dalším okolnostem, které vyplývají z mimořádné situace, ve které se nacházíme.

Organizace vydávání vysvědčení:

  • V případě možné osobní přítomnosti žáků ve škole obdrží všichni tradičně výpis vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 během poslední vyučovací hodiny.
  • V případě, že nebude možná osobní účast žáků ve škole, budou žáci i rodiče informováni o hodnocení (známkách na vysvědčení) elektronicky prostřednictvím systému Škola OnLine – elektronická ŽK. Tištěný výpis obdrží žáci osobně hned poté, co bude obnovena  prezenční výuka.

V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. 

Děkujeme za spolupráci. Už se moc těšíme, až se  všichni naši žáci opět vrátí do školních lavic.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content