Základní škola

OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY PRO 1. A 2. ROČNÍKY , OBNOVENÍ PROVOZU ŠJ A ŠD

Vážení rodiče,

počínaje dnem 8. 2. 2021 se pro 1. a 2. ročníky ZŠ Vejprnice opět obnovuje povinná prezenční výuka. Výuka bude probíhat v jednotlivých třídách podle standardního rozvrhu (viz Škola OnLine) kromě zpěvu a sportovní činnosti. Budou dodržovány zásady osobní hygieny, zvýšené desinfekce prostoru a větrání o přestávkách, ale i během výuky (uprostřed vyučovací hodiny). Žáci, vyučující učitelé a všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky, příp. adekvátní ochranu nosu a úst.

Školní družina bude v provozu, pro každou třídu bude vyčleněna jedna skupina ŠD, děti se nebudou mísit. Ranní družina bude v provozu od 6.00 do 7.40  hodin a odpolední po výuce do 16.30 hodin.

Školní jídelna bude v provozu od pondělí 8. 2. 2021 – ve školní jídelně se stravují pouze žáci 1. a 2. třídy na prezenční výuce a zaměstnanci školy. Žáci z 1. a 2. třídy mají obědy automaticky přihlášené.  Ostatní (žáci v distanční výuce, cizí strávníci a zaměstnanci školy pracující v režimu „home office“) mohou odebírat stravu do jídlonosičů od úterý 9. 2. 2021 výdejním okénkem (zadními dveřmi) v určených časech (10.00 – 12 .00). Nutné přihlásit telefonicky  během pondělí 8. 2. (8.00-12.00) v kanceláři ŠJ. I žáci učící se distančním způsobem mají nárok na dotovaný oběd.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content