Jak dopadlo testování v pondělí 12. dubna?

SKVĚLÁ ZPRÁVA 🙂 Všechny testované děti i zaměstnanci byli negativní, izolační místnost nebyla tedy využita. 

Předškoláci, děti z mateřské školy, jejichž rodiče pracují v integrovaném záchranném systému nebo to jsou učitelé a pracovníci dalších profesí nutných k zabezpečí chodu státu a také prvňáci, druháci a třeťáci se v pondělí vrátili do školy. Antigenní testování děti podstoupily přímo ve škole. Negativní výsledek pak fungoval jako propustka do třídy. Organizaci a průběh testování řídili samotní pedagogové.

Jak to vše probíhalo:

V PONDĚLÍ 12. DUBNA brzy ráno probíhala porada všech pedagogických pracovníků s vedením školy. Domlouvala se organizace a zkoušelo se testování antigenními testy. 

První žáci podstoupili hned ráno antigenní testy LEPU ve školní družině za asistence paních vychovatelek. Následně se testovaly děti pod dohledem rodičů, kteří si přáli být u toho. Jejich děti po testování odcházely do své třídy v mateřské nebo základní škole. Ostatní podstoupili testování ve svých třídách za pomoci učitelů, vychovatelek a asistentek. V půl deváté je vše hotovo a děti už se konečně po dlouhé době normálně učí. 

Zajímají Vás čísla?

Celkem bylo testováno 46 zaměstnanců a 208 dětí ze základní a mateřské školy. S rodiči podstoupili testování 4 žáci ze školy a 27 dětí ze školky. A ještě jedno číslo. V mateřské škole máme 23 dětí, jejichž rodiče pracují v integrovaném záchranném systému, nebo to jsou učitelé a pracovníci dalších profesí nutných k zabezpečí chodu státu.

Chválím všechny děti. Testování zvládly na výbornou, v absolutním klidu, kázni a pohodě. Máte skvělé děti a my skvělé žáky ve škole a dětičky ve školce.

Vám rodičům, děkuji za vzornou domácí přípravu na testování. Děkuji i za důvěru, kterou jste nám dali. Tímto jste vytvořili bezpečné prostředí ve třídách. Věřím, že stejně přistoupí k testování i rodiče žáků, kteří nastoupí do školy příští týden v pondělí 19. 4. 2021.

V neposlední řadě děkuji třídním učitelům, všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy, kteří se na testování podíleli. Profesionalita, zodpovědnost a empatie. Děkuji.

Další testování nás čeká opět ve čtvrtek. Držme si palce, ať je další testování stejně úspěšné jako to první!

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content