Základní škola

Výuka 12. – 16. 4. 2021

Aktuální podoba rozvrhu je již k nahlédnutí ve Škole OnLine. Ve škole (prezenční výuka 1. – 3. ročník) – probíhá podle klasického rozvrhu (jen drobné změny), doma (distanční výuka 4. – 9. ročník) – online podle stávajících pravidel. 

Souhrn informací pro rodiče:
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Ukázka testování – instruktážní video
Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno [PDF, 225 kB]
Seznam příznaků covid-19 [PDF, 417 kB]

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu testovani.edu.cz.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné při rotační výuce není ve dnech, kdy probíhá výuka ve škole, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít distanční výuku jiný týden, v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. 

Další otázky týkající se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne 

Zpátky ve škole – adaptační období 

V době adaptačního období budou učitelé zařazovat do výuky aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace, budou probíhat třídnické hodiny tak, aby byl dětem usnadněn přechod na běžnou výuku.

Minimálně v průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni. Všechny děti i jejich zákonní zástupci mají možnost v případě zájmu kontaktovat školní poradenské pracovníky (výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa) nebo specializované linky (např. linka bezpečí, linka důvěry, linka centra Locika) a požádat o pomoc při řešení nastalého problému. 

Milí rodiče,
informací k otevření školy je obrovské množství, ale ty nejdůležitější, které potřebujete vědět, jste obdrželi od vedení školy již ve čtvrtek 8. 4. 2021 e-mailem a ty prvotní jsou v sekci AKTUALITY na našich webových stránkách školy. Pokud byste měli jakékoli další dotazy, na které nedostanete odpověď ani v uvedených informacích a odkazech, dejte nám vědět, rádi odpovíme. 

Držme si všichni palce! 

Díky našemu skvělému týmu všech na ZŠ a MŠ Vejprnice a také díky Vám to jistě zvládneme a vše „poběží“, i když na začátku může dojít k různým organizačním šumům. Dokážeme ledacos :)), ale za dva dny vše dokonale nachystat opravdu nelze :)). K dokonalosti budeme ladit vše v průběhu příštího týdne. Určitě Vás budeme průběžně informovat, i o tom, jak se nám podařilo vše zvládnout. 

Co je skvělé? Že se konečně alespoň část žáků vrací do učebního procesu prezenční výuky! 

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content