ZŠ a MŠ Vejprnice

Informace k provozu ŠD od 12. 4. 2021

  • Školní družina funguje pro prezenčně vzdělávané žáky při dodržení homogenity tříd,
  • vzhledem k tomu, že se nesmí děti mezi třídami míchat, nebudou existovat standardní oddělení školní družiny,
  • ranní i odpolední provoz družiny bude stejný jako obvykle, včetně vyzvedávání dětí ze školy, 
  • pokud žáci budou navštěvovat ranní družinu, otestují se v družině,
  • úplata za ŠD (za měsíc duben) bude úměrně ponížena podle docházky žáka do ŠD,
  • děti, které byly v září přihlášeny do ŠD, mohou od 12. 4. 2021 automaticky nastoupit do družiny. Vychovatelky se budou řídit odchody uvedenými v Přihlášce k zájmovému vzdělávání,
  • pokud bude do školy chodit dítě zaměstnance IZS (od 19. 4.), které běžně do družiny nechodí, družinu bude využívat bezplatně,
  • jakékoli změny v odchodech nebo nepřítomnost ve ŠD je nutné doložit písemně příslušné vychovatelce,
  • pokud se rozhodnete, že Vaše dítě již tento školní rok nebude navštěvovat školní družinu, je nutné ho odhlásit u příslušné vychovatelky písemnou formou a to nejlépe první den nástupu do školy (12. 4. 2021). Odhláška z družiny (viz příloha) – formulář si můžete vytisknout, vyzvednout v družině nebo postačí ručně psaný text na samostatný list papíru (nepsat do notýsků).

Žáci budou do družin rozděleni následovně:
1. A – červená družina – Simona Dezortová
1. B – vlastní třída – Tereza Karešová
2. A – vlastní třída – Alena Látalová
2. B – zelená třída – Adriana Šromová
3. A – modrá třída – Markéta Löfflerová
3. B – oranžová třída – Ludmila Tenglerová

Všichni žáci budou do ranní družiny přicházet vchodem určeným pro Školní družinu / Mateřskou školu, tak jak jsou zvyklí. 

Za nepříznivého počasí budeme ve svých družinách/třídách (při vyzvedávání zvonit na zvonek). V případě hezkého počasí budeme venku a na dveřích najdete vyvěšeny informace, kde se daná třída nachází. Tyto informace mohou být každý den jiné. Třídy si stanoviště budou střídat, aby nebyl nikdo připraven o fotbálek, přírodu či prolézačky. 

Těšíme se na všechny a v pondělí na shledanou. 

Vychovatelky ŠD

Top
Skip to content