ZŠ a MŠ Vejprnice

Zápis dětí do MŠ Vejprnice pro školní rok 2021/2022

Dnem 17. 5. 2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, bude ředitelka školy rozhodovat podle stanovených kritérií.

Informace týkající se Správního řízení pro školní rok 2021/2022 (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

17. 5. 2021– zahájení Správního řízení v Základní škole a mateřské škole Vejprnice, příspěvková organizace.

28. 5. 2021 – možnost seznámení zákonných zástupců s podklady pro vydání rozhodnutí v Základní škole a mateřské škole Vejprnice, příspěvková organizace, po předchozí tel. dohodě v době od 8.00- 11. 00 hodin.

31. 5. 2021 – zveřejnění seznamu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v budově školy, na úřední desce obce Vejprnice a na internetových stránkách školy: www. zsvejprnice.cz pod registračním číslem dítěte, které bylo přiděleno při registraci (zápis do mateřské školy).

2. 6. 2021 – Od 8.00 hod. do 10.00 hod. předávání rozhodnutí o nepřijetí dítěte do vlastních rukou.

Rozhodnutí o přijetí bude předáno zákonným zástupcům během měsíce června na informativní schůzce v MŠ. 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy Ludmilu Jílkovou na tel. 377 826 287.

Top
Skip to content