Základní škola

Informace pro zákonné zástupce – třída v karanténě

Vážení rodiče, milí žáci.

 • Od pátku 8. 10. 2021 se výuky neúčastní žáci 9. B.
 • Od úterý 12. 10. 2021 se výuky neúčastní žáci 4. A, 6. C a někteří žáci 9. A.
 • Od středy 13. 10. 2021 se výuky neúčastní někteří žáci 8. B a celá 3. B.
 • Od pondělí 18. 10. 2021 se výuky neúčastní žáci 5. A.
 • Od čtvrtka 21. 10. 2021 se výuky neúčastní žáci 1. C.
 • Od pátku 22. 10. 2021 se výuky neúčastní žáci 5. B a 6. A.
 • Od pondělí 1. 11. 2021 se výuky neúčastní někteří žáci 7. A.

Situace se s příchodem podzimu může opakovat častěji, a to v kterékoliv třídě.

Zde je malý návod, jak v této situaci postupovat.

KARANTÉNA TŘÍDY

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS)

 • oznámí škole Covid pozitivního žáka
 • nařizuje karanténu třídy
 • kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy
 • vypisuje žádanky na testování žáků

ŠKOLA

 • oznamuje hromadnou zprávou ve Škole OnLine rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény
 • zajistí distanční výuku pro třídu v karanténě
 • průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech
 • zajistí podporu uzdravenému žákovi při návratu do školy

RODIČ

 • potvrdí přečtení zprávy ve Škole OnLine
 • navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS

Sourozenci žáků ze třídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje. Čeká se na 1. testování sourozence v karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec.

VÝUKA TŘÍDY

FORMA

 • domácí příprava, studijní materiály
 • on-line hodiny v MS Teams dle rozvrhu ve Škole OnLine
 • přenos ze školy k žákům domů
 • vyučující v karanténě učí on-line z domova

ROZVRH

 • upravený rozvrh třídy pro on-line hodiny (pro žáky je závazný rozvrh v kalendáři MS Teams)
 • časy odpovídají školnímu zvonění

PŘEDMĚTY

 • II. stupeň: všechny kromě HV, VV, PČ, TV 
 • I. stupeň: všechny předměty – Videohodiny (Čj, M, Aj), ostatní předměty asynchronně (formou zadání úkolů)

VÝUKA

 • distanční povinná

ŽÁK, KTERÝ NENÍ V KARANTÉNĚ, ALE JEHO TŘÍDA ANO

Pokud se žák nesetkal se spolužákem Covid pozitivním protože např. chyběl ve škole nebo je očkovaný, může mu KHS karanténu nenařídit.  Co v tuto chvíli dělat a jak pro něj bude probíhat výuka?

Varianta A

 • Žák zůstává doma a účastní se distanční/on- line výuky se svou třídou a vypracovává zaslané materiály.
 • DŮLEŽITÉ!!! – zákonný zástupce píše e-mail třídnímu učiteli, že volí variantu výuky A

Varianta B

 • Žák chodí do školy a účastní se výuky v nejblíže odpovídající třídě.
 • DŮLEŽITÉ!!! – zákonný zástupce píše e-mail třídnímu učiteli, že volí variantu výuky B

Top
Skip to content