Základní škola

PROTIEPIDEMICKÉ OPATŘENÍ: DNY VOLNA – 25. a 26. 10. 2021

Na doporučení KHS Plzeň a po dohodě se zřizovatelem kvůli prevenci nákazy a v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z důvodu prodloužení víkendu a získání času na útlum epidemie na pondělí 25. 10. 2021 a úterý 26. 10. 2021 volné dny pro žáky – ředitelské volno.

V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna (obědy budou automaticky odhlášeny). 

Mgr. Ludmila Jílková

Top
Skip to content