Základní škola

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na naší škole skončily zápisy do 1. ročníku. V termínu od 8. 4. do 29. 4. 2022 bylo na ZŠ a MŠ Vejprnice podáno celkem 82 žádostí o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky. 

V přiloženém dokumentu jsou zveřejněny výsledky letošního zápisu – zde [PDF, 81 kB]

Ve čtyřech případech (přerušené správní řízení) – Žádosti o odklad nebo o předčasný nástup, které jsouv jednání a bude jim vyhověno za podmínky doložení všech potřebných doporučení, nejpozději do 31. 5. 2022.

Počty žáků ve třídách

Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je počet žáků upraven v § 4 …  Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Z dlouholetých zkušeností je známo, že pro dobrou práci dětí a učitelů v první třídě je vhodný počet maximálně 25 žáků, i když vyhláška připouští možnost naplnit třídy až do počtu třiceti žáků. Naše škola, Základní škola a mateřská škola Vejprnice, může z důvodu dostatečné kapacity otevřít ve školním roce 2022/2023 tři první třídy. V současné silné generační vlně i naše škola zažívá velký příliv prvňáčků. Budeme otevírat tři první třídy, do kterých bude celkem chodit přibližně 62 dětí. Počty dětí ve třídách se pravděpodobně ještě změní – několik dětí ještě přibyde, neboť se hlásily na nespádové školy a nebyly přijaty, oproti tomu ale zřejmě i několik dětí ubyde, neboť se sice hlásily k nám, budou ale přijaty na nespádovou školu. V červnu pak ještě proběhne zápis ukrajinských dětí. Počet ještě není jistý, o prázdninách bývá více jasno, kdo z rodičů se pro jakou školu rozhodne.

Zákonné zástupce přijatých dětí zveme na informační schůzku ohledně nástupu dětí 

do 1. ročníku, která se koná 305. 2022 v 16.00 hodin v budově ZŠ.

Pokud bylo Vaše dítě přijato na naši školu, ale rozhodnete se pro školu jinou, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom mohli uvolněné místo nabídnout jiným dětem.

Pokud Vaše dítě bude mít nárok na asistenta pedagoga, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

Informace pro rodiče, kteří požádali o odklad povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu Vám bude zasláno doporučeným dopisem do 30 dnů ode dne podání žádosti (tzn. zpravidla ode dne, kdy se konal zápis). Pokud jste nám ještě nedoložili vyjádření dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny, obdržíte od nás usnesení o přerušení řízení, což znamená, že řízení o odkladu bude přerušeno na nezbytně nutnou dobu a teprve až po doložení dokumentů bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku, Mgr. Ludmilu Jílkovou, a to na telefonním čísle 377 826 287 nebo na mailu skola@zsvejprnice.cz

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content