Základní škola

NOVÉ INFORMACE K DOUČOVÁNÍ

Doučování pokračuje 

Vážení rodiče, milí žáci,

v rámci Národního plánu obnovy (finanční podpora EU), bylo v loňském školním roce nabídnuto našim žákům doučování. Mnozí žáci se aktivně zapojili a zmírnili tak své výukové obtíže. I v tomto školním roce budeme v doučování pokračovat.

Snažíme se pomoci těm, kteří mají výukové obtíže, učivo nezvládají, ať už z důvodu nedostatečných podmínek, či jiných. Doučování je tedy určeno především pro žáky ohrožené školním neúspěchem, je poskytováno bezplatně našimi pedagogy, mimo vyučování. Všichni máme zájem, aby naši žáci byli úspěšní nejen ve školním vzdělávání, ale aby byli dobře připraveni na svou další profesní dráhu.

Doučování plánované v 1. pololetí školního roku 2022/2023

Stejně jako v loňském roce budou mít žáci možnost nadále navštěvovat doučování 

v různých předmětech. Na doučování dítě přihlašuje a odhlašuje zákonný zástupce. Rovněž omlouvá jeho nepřítomnost na jednotlivých hodinách, kam je přihlášeno. Po dohodě s vyučujícím je možné dítě přihlásit kdykoliv v průběhu školního roku. 

Co dělat v případě zájmu? 

Svůj zájem potvrdíte v přiložené přihlášce, kterou zašlete do 25. 9. 2022 na e-mail r.zahalkova@zsvejprnice.cz nebo ji můžete předat třídnímu učiteli. 

Pokud nemáte možnost tisku, přihlášku si vyzvedněte v kanceláři ZŠ.

Přihláška ke stažení zde  [PDF, 197 kB]

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice 

Top
Skip to content