Základní škola

Roboti u nás ve škole 

V hodinách informatiky se žáci naší školy mimo jiné učí základům programování a informatického myšlení. K atraktivitě výuky v měsíci březnu přispěli i roboti zapůjčení od MAS Radbuza. Se zapůjčenými pomůckami se seznámili žáci 4. – 9. ročníků a byli tímto zpestřením výuky nadšeni. 

MAS Radbuza Stod je instituce, která se zaměřuje na podporu digitální gramotnosti a inovativních vzdělávacích metod pro děti. Jednou z nabízených služeb je půjčovna digitálních pomůcek, mezi které patří populární programovatelní roboti Ozobot a edukační hra ScottieGO! 

ScottieGO! je interaktivní edukační hra, jež umožňuje dětem seznámit se s principy programování a logickým myšlením prostřednictvím zábavných her a úkolů. Děti se mohou hravou formou naučit programování a rozvíjet své dovednosti v digitálním světě. Ačkoli je hra určena spíše pro mladší žáky, zaujal Scottie v hodinách informatiky nejen žáky 4. a 5. tříd. 

Ozobot je malý kuličkový robot, který se pohybuje po papíru podle nakresleného plánu, reaguje na barevné čáry a kódy. Také je možné jeho chování naprogramovat v počítači a program načíst z obrazovky. Různé úrovně obtížnosti usnadňují přizpůsobit činnost s roboty věku a dovednostem žáků, umožňují postupné zdokonalování jejich programovacích dovedností. Žáci mohli v hodinách badatelským způsobem prozkoumat chování Ozobotů, vyzkoušet si oba způsoby jejich programování. 

Při ladění programů využili svoji kreativitu a logické myšlení. 

Top
Skip to content