ZŠ a MŠ Vejprnice

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

Pravidla pro odevzdávání zápisového lístku ve školním roce 2019/2020

Zápisový lístek (ZL) slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole. Ve školním roce 2019/20 platí, že konečný termín pro odevzdávání zápisových lístků pro VŠECHNY UCHAZEČE BEZ OHLEDU NA DRUH ŠKOLY (maturitní nebo nematuritní obor) bude 8 kalendářních + dalších 5 pracovních dní po termínu konání jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Termín této zkoušky doposud nebyl stanoven a tím nebyl doposud stanoven ani konečný termín pro odevzdávání zápisových lístků.

V tomto školním roce platí pro odevzdání zápisového lístku následující pravidla:

 • uchazeč odevzdá zápisový lístek až ve chvíli, kdy zná výsledek přijímacího řízení do obou oborů vzdělání, do kterých podal přihlášku
 • termín, do kterého uchazeč zápisový lístek musí nejpozději odevzdat, je společný pro všechny obory vzdělání, ať se v rámci přijímacího řízení koná přijímací zkouška nebo nekoná; tento termín se odvíjí od termínu konání jednotné přijímací zkoušky a určí se následovně:

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ZL = TERMÍN KONÁNÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY + 8KALENDÁŘNÍCH DNÍ (na vyhodnocení) + 5 PRACOVNÍCH DNÍ na odevzdání ZL

• uchazeč může vzít zápisový lístek zpět a použít jej opakovaně v případě, že:

 1. zápisový lístek již odevzdal do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a nyní budepřijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 2. zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a nyní bude přijat svyužitím institutu nového rozhodnutí (obdoba přijetí na odvolání)

POSTUP v případě přijetí do obou zvolených oborů:

1. UCHAZEČ PODAL OBĚ PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • ředitel střední školy vyvěsí seznam přijatých uchazečů v období od 22. do 30.dubna
 • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a bez zbytečnéhoodkladu odevzdá zápisový lístek

2. UCHAZEČ PODAL JEDNU PŘIHLÁŠKU DO OBORU BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A JEDNU DO OBORU S PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU

 • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů bez přijímací zkoušky v období od 22. do 30. dubna
 • uchazeč zatím zápisový lístek neodevzdá, vyčká na konání přijímací zkoušky
 • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů s přijímacízkouškou do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky
 • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a do 5 pracovních dnů od vyvěšení seznamu přijatých na základě přijímací zkoušky odevzdá zápisový lístek

3. UCHAZEČ PODAL OBĚ PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ S PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU

 • ředitel střední školy vyvěsí seznam uchazečů přijatých do oborů s přijímací zkouškou do 8 kalendářních dnů od konání zkoušky
 • uchazeč se rozhodne, v kterém oboru se chce vzdělávat, a do 5 pracovních dnů od vyvěšení seznamu odevzdá zápisový lístek

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Výklad Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – stahujte ZDE

Top
Skip to content