Základní škola

Jednotné přijímací zkoušky: Informace pro rodiče a žáky

Ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D. stanovil dne 6. 5. 2020 termíny pro jednotné přijímací zkoušky:

  • Pondělí 8. června: Jednotná přijímací zkouška na střední školy na čtyřleté obory.
  • Úterý 9. června: Jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia.

Bude pouze 1 termín a je nově prodloužen čas – o 15 minut více (85 minut celkem) na test z Matematiky a o 10 minut více (70 minut celkem) na test z českého jazyka.

Ředitel školy zašle pozvánku k jednotné přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání není odvolání přípustné.

Vzhledem k tomu, že někteří uchazeči podali přihlášku zároveň na učební i na maturitní obor, jetermín odevzdání zápisových lístků sjednocen. Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl přijat, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů(nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky).

Top
Skip to content