Základní škola

Pravidla a pokyny k výuce žáků 9.tříd od 11. 5. 2020

Podle nařízení vlády a MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna výuka žáků 9. ročníků ve školách s cílem přípravy na přijímací zkoušky. Tato výuka není pro žáky povinná. Podle hygienických předpisů vydaných Ministerstvem zdravotnictví a následně upravených ve vyhlášce Ministerstva školství z důvodu prevence šíření nákazy Covid-19 jsou žáci a jejich zákonní zástupci (kteří nastoupí k výuce) povinni splnit a dodržovat následující:

 1. Žáci se dostaví do prostoru před školou jednotlivě v dostatečných rozestupech (min. 2 m), nebudou se shlukovat do skupinek. Po celou dobu mají zakrytá ústa a nos rouškou. Příchod do školy je žádoucí asi 10 minut před začátkem vyučování (v 8:50).
 2. Žáci budou vybaveni dvěma rouškami a sáčkem na odložení roušky. Dále pro potřebu vzdělávání budou mít psací a rýsovací potřeby a sešit.
 3. Žáci vyčkají příchodu vyučujícího, který je bude jednotlivě vpouštět do budovy. Žáci se nebudou přezouvat ani převlékat v šatnách, berou si svršky na své místo v lavici. Přezouvat se budou na chodbě před svojí třídou.
 4. Po vstupu do školy si ošetří ruce dezinfekcí a odcházejí do své třídy: učebna 9. A a učebna 9. B (kmenová učebna) a tam si sednou na místo. Každý sedí samostatně v lavici.
 5. Žáci, kteří neodevzdali čestné prohlášení, tak učiní hned před nástupem do školy. Bez toho dokumentu není přítomnost žáka ve škole možná. Dokument je ke stažení na webových stránkách školy.
 6. Vyučování bude začínat v 9:00 hodin a končit v 11:40 hodin.
 7. Výuka bude probíhat v blocích ve třech vyučovacích hodinách s přestávkou na svačinu.
 8. Toaletu (naproti své kmenové třídě) budou žáci využívat jednotlivě v průběhu výuky. Následně si vždy ošetří ruce dezinfekcí.
 9. Po ukončení vyučování (v 11:40) odcházejí žáci jednotlivě podle pokynů vyučujícího ze školy. 
 10. O nasazení roušky během výuky v souladu s vyhláškou ministerstva školství rozhoduje učitel.
 11. Skupiny jsou tvořeny max. 15 žáky a složení skupin je neměnné. Pokud žák nenastoupí bez závažného důvodu 11. 5. 2020, nebude možné jeho pozdější zařazení.
 12. Pokud se ráno před nástupem do školy nebude žák cítit zdráv, do školy nejde a zákonný zástupce mailem nebo telefonicky informuje školu.
 13. Pokud bude během výuky někdo ze žáků vykazovat známky nákazy, bude umístěn do izolace a zákonní zástupci si jej musí neprodleně vyzvednout.
 14. Obědy pro žáky 9. tříd škola z provozních důvodů zajišťovat nebude. Je tedy nutné, aby měli jídlo a pití s sebou.

Ve Vejprnicích dne 7. 5. 2020

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content