ZŠ a MŠ Vejprnice

OTEVŘENÍ MŠ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna se do naší mateřské školky vrátí pouze předškoláci a děti (ve věku 3 – 5 let) zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (viz níže). Děti v mateřské škole roušky nepoužívají.

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola (viz níže).
Testování se netýká dětí, kterým od ukončení očkování uběhlo 14 dní, a těch, kterým od pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění covid-19 je potřeba předložit potvrzení lékaře.

Informace k testování v mateřské škole:

 • otestovat se musí všechny děti, které přijdou do školky (včetně dětí zdravotníků apod.), kromě výše uvedených výjimek
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu – oficiální informace najdete ZDE
 • testování budou organizovat pověření pedagogové z naší školky v pondělí a ve čtvrtek (pokud bude v těchto dnech dítě chybět, bude otestováno 1. den po příchodu do školky)
 • děti budou otestovány po příchodu do školky ve své třídě
 • bude-li se chtít zákonný zástupce či jím pověřená osoba osobně zúčastnit testování, musí nejpozději v pátek 9. 4. kontaktovat vedoucí učitelku MŠ, abychom mohli zajistit prostory a personál
 • testování za účasti zákonných zástupců dětí bude probíhat ve výše uvedených dnech ve vyhrazených místnostech
 • výtěr z nosu provede pověřená osoba, případně zákonný zástupce, pokud se tak dohodnou
 • doprovázející osoba může počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, dítě odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školky

Co bude, když zákonný zástupce nesouhlasí s testem:

 • pokud nebude dítě z MŠ otestováno, nesmí do školy
 • když se dítě testování nezúčastní, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence
 • škola nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny:

 • pro děti, které budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

Zajištění péče o děti zaměstnanců IZS:

 • v době nouzového stavu byla zajištěna péče o děti ve věku od 2 do 10 let v tzv. krizových školách
 • od 12. 4. toto zajištěno není a o děti MŠ, které nemají umožněno chodit do školky, má povinnost zajistit péči jejich školka
 • ve školce má být vytvořena skupina do 15 dětí a vše funguje jako za normálního provozu školky (placení školného a stravného apod.)

Kterých profesí se tato možnost týká:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Jak postupovat:

 • zákonný zástupce dítěte předá škole potvrzení zaměstnavatele

Prosíme zákonné zástupce předškoláků a dětí (ve věku 3 – 5 let) zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu, aby nejpozději do pátku 9. 4. do 12.00 hodin potvrdili své třídní učitelce e-mailem účast na docházce v naší MŠ od 12. 4. 2021. Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby nezapomněli napsat, zda se budou chtít osobně zúčastnit testování.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content