Základní škola

COVID – aktualizováno k 24. 1. 2022

Milí žáci, vážení rodiče,

v karanténě jsou žáci s rizikovým kontaktem z 6. A a 7. A, kteří byli v úterý 18. 1., ve středu 19. 1., ve čtvrtek 20. 1. a v pátek 21. 1. ve škole. Zákonní zástupci dostali podrobné informace přes školní informační systém a e-mailem.

Obecné informace o postupu školy viz níže.

Preventivní antigenní testování

Žáci jsou testováni každé pondělí ráno nebo v okamžik, kdy poprvé přijdou v daném týdnu do školy. Důsledně prosíme žáky, aby do okamžiku výsledku testů používali respirátor nebo roušku.

případě pozitivního testu je žák izolován, škola zašle informaci elektronicky hygienické stanici, která vystaví žádanku o PCR test. Zákonní zástupci jsou povinni si žáka vyzvednout, zajistit absolvovaní PCR testu a o jeho výsledku informovat neprodleně školu. Žák do té doby školu nenavštěvuje.

Pozitivní PCR test a izolace

Izolaci vyhlašuje i ukončuje krajská hygienická stanice, zákonné zástupce zpravidla informuje prostřednictvím SMS.

Pokud žák nemá příznaky, izolace končí po 5 dnech a není třeba ověřovat „závěrečným“ PCR testem.

Pokud žák má příznaky, izolace končí dva dny po odeznění příznaků (nejméně však po 5 dnech) a není třeba ověřovat „závěrečným“ PCR testem.

Rizikové kontakty a karanténa

V případě pozitivního PCR testu žáka nebo zaměstnance škola vyhodnocuje rizikové kontakty s ostatními žáky a zaměstnanci a informaci posílá elektronicky hygienické stanici. Karanténu vyhlašuje a ukončuje krajská hygienická stanice, zákonné zástupce zpravidla informuje prostřednictvím SMS.

Rizikové kontakty se vyhodnocují až 2 dny před příznaky nebo odběrem PCR testu pozitivně testovaného. Za rizikové kontakty se považuje kontakt s pozitivně testovaným po dobu více jak 5 minut na vzdálenost menší než 1,5 metru, pokud nemají respirátor nebo roušku.

Pokud žák nemá příznaky COVID karanténa končí po 5 dnech (dnem nula je poslední kontakt s pozitivně testovaným), žák nemusí jít na „závěrečný“ PCR test. Hygienická stanice doporučuje sledovat zdravotní stav a dalších 5 dní nosit respirátor nebo roušku nad rámec opatření.

Jestliže žák má příznaky COVID – kontaktujte dětského lékaře.

Ošetřovné

Doporučujeme zákonným zástupcům mladších žáků, aby si zajistili včas ošetřovné. Škola potvrzení o ošetřovném nevydává.

Výuka

Pro žáky v karanténě zajišťujeme distanční výuku, prostřednictvím MS Teams. Žáky informují třídní učitelé.

Přejeme všem pevné zdraví!

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content