Základní škola

Mimořádné volné dny: 25. – 28. 1. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanovilo pro naši školu odlišnosti v organizaci školního roku dle § 24 odst. 3 školského zákona. Jedná se o vyhlášení mimořádných volných dnů pro žáky v období školního vyučování v situaci závažných organizačních důvodů, kdy není možné zajistit výuku žáků ve škole (k dnešnímu dni je v karanténě nebo pracovní neschopnosti 18 učitelů a dále 4 nepedagogičtí pracovníci – je to tedy více než 50 procent).

V období mimořádných volných dnů 25. – 28. 1. 2022 nebude pro žáky ZŠ Vejprnice v provozu školní jídelna ani školní družina. Jelikož se jedná o volné dny, je přítomnost žáků ve škole zakázána a škola nemůže nařídit povinnou distanční výuku. Pokyny k dobrovolné on-line výuce a k plnění zadaných dobrovolných úkolů obdrží žáci od jednotlivých vyučujících (bude realizováno dle aktuálního zdravotního stavu pedagogů).

Na žádost o OČR mají nárok zákonní zástupci dítěte do 10 let a potvrzení vydává škola. Pokud budete pro svého zaměstnavatele potřebovat potvrzení o uzavření ZŠ – žádost o ošetřovné, kontaktujte na školním mailu paní Zahálkovou (r.zahalkova@zsvejprnice.cz).

Potvrzení (nyní pouze elektronicky) Vám vystaví a pošle na Váš e-mail. Z důvodu ověření identity žadatele (GDPR) je nutné žádost odeslat prostřednictvím e-mailu. V žádosti prosím uveďte jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Potvrzení Vám odešleme v příloze.

Změna: Žádost o ošetřovné si vygenerujte ze stránek České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne-

Sledujte, prosím, ve zvýšené míře zdravotní stav svých dětí (ze všech tříd). Pokud by se objevila teplota nebo jiná změna zdravotního stavu, kontaktujte, prosím, pediatra svého dítěte s tím, že v ZŠ se objevily pozitivní případy covid 19 a že jsou 3 celé třídy a část 4 tříd v karanténě.

Nastalá situace nás všechny velice mrzí, ale budeme doufat, že tato náročná doba brzy skončí.

Děkujeme všem za vstřícnost a spolupráci. 

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content